Ελληνικά

I.T. services

Υπηρεσίες πληροφορικής που απευθύνονται στους φοιτητές της Σχολής

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Σχολή στηρίζοντας τις πολύπλευρες προσπάθειες ανάπτυξης υπηρεσιών πληροφορικής στο ΕΜΠ έχει συστήσει ομάδα Μηχανοργάνωσης της Γραμματείας της Σχολής. Από τους βασικούς σκοπούς της ομάδας αυτής είναι η ανάπτυξη νέων και η συντήρηση των υφιστάμενων υπηρεσιών πληροφορικής που παρέχονται από τη Σχολή και απευθύνονται μεταξύ άλλων και στους φοιτητές της Σχολής. Παρακάτω δίνεται μια σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών που έχουν υλοποιηθεί ή είναι υπό ανάπτυξη και απευθύνονται στους φοιτητές ενώ παρέχονται κατευθύνσεις για τον τρόπο χρήσης τους.

Δικτυακός Τόπος της Σχολής

Ο δικτυακός τόπος της Σχολής (www.civil.ntua.gr) αποτελεί το βασικό μέσο πληροφόρησης και προβολής της Σχολής τόσο προς στα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας όσο και προς στο ευρύτερο κοινό. Δικαιολογημένα λοιπόν δόθηκε εξαρχής προτεραιότητα στην αναμόρφωση και στην επικαιροποίηση των ιστοσελίδων της Σχολής. Ο νέος δικτυακός τόπος που λειτουργεί σε νέο εξυπηρετητή της Σχολής από τον Σεπτέμβριο του 2010, συγκεντρώνει τις βασικές πληροφορίες για τη Σχολή στα ελληνικά και στα αγγλικά (Διοίκηση, Έρευνα, Τομείς, Εργαστήρια, Προσωπικό, Ιστορικό κλπ.), πληροφορεί τα μέλη και το κοινό μέσω ανακοινώσεων και παραπέμπει σε άλλους φορείς και υπηρεσίες της Σχολής και του ΕΜΠ.

Ανακοινώσεις

Ένας βασικός τρόπος πληροφόρησης των φοιτητών της Σχολής και άλλων ενδιαφερομένων για επίκαιρα θέματα που αφορούν τη Σχολή είναι η έκδοση ανακοινώσεων σε ηλεκτρονικά μέσα. Η Σχολή ανέπτυξε ένα νέο σύστημα ανακοινώσεων το οποίο εκμεταλλεύεται νέες τεχνολογίες (βλ. RSS feeds), με σκοπό την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Οι ανακοινώσεις που απευθύνονται στους φοιτητές είναι αναγνώσιμες μέσω του δικτυακού τόπου της Σχολής. Η υποδομή που αναπτύχθηκε επιτρέπει την ταξινόμηση και αναζήτηση παλαιότερων ανακοινώσεων ενώ παράλληλα εμφανίζονται οι πλέον πρόσφατες ανακοινώσεις στην αρχική ιστοσελίδα της Σχολής.

RSS feeds

Οι ανακοινώσεις της Σχολής είναι διαθέσιμες και ως feeds μέσω της τεχνολογίας RSS (Really Simple Syndication). Το RSS είναι μία τεχνολογία που βασίζεται στην γλώσσα XML, η οποία δημιουργήθηκε για την ανταλλαγή περιεχομένου, όπως ειδήσεις, ανακοινώσεις κ.α. και υποστηρίζεται από τις πρόσφατες εκδόσεις όλων των φυλλομετρητών (web browser). Η Σχολή των Πολιτικών Μηχανικών εκμεταλλεύεται την τεχνολογία αυτή για να προβάλλει ύστερα από επιλογή του χρήστη τους τίτλους των ανακοινώσεων σε κατάλληλο χώρο στον φυλλομετρητή (browser), χωρίς να χρειάζεται οι επισκέπτες να πλοηγηθούν στις ιστοσελίδες της Σχολής για να εντοπίζουν το περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας επιλέγοντας “RSS feeds” από τη αρχική ιστοσελίδα της Σχολής.

Πρόγραμμα σπουδών

Πρόκειται για μια εφαρμογή αυτοματοποιημένης δημοσίευσης από το δικτυακό τόπο του προγράμματος σπουδών της Σχολής. Η εφαρμογή υποστηρίζεται από μια βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται στοιχεία διδασκόντων, προπτυχιακών μαθημάτων, αιθουσών διδασκαλίας και ωρολόγιων προγραμμάτων. Σε πρώτη φάση παρουσιάζονται στοιχεία των μαθημάτων και των διδασκόντων, πίνακες μαθημάτων όλων των εξαμήνων καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Η χρήση της εφαρμογής γίνεται από τον δικτυακό τόπο της Σχολής.

Σύστημα υποβολής αιτήσεων πιστοποιητικών

Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή μέσω της οποίας εγγεγραμμένοι φοιτητές είναι σε θέση να υποβάλλουν αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών από τη Γραμματεία της Σχολής χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία για την υποβολή της αίτησης. Η υπηρεσία λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2008-09.

Ασύρματο δίκτυο δεδομένων (Wi-Fi)

Η υπηρεσία Wi-Fi παρέχει στα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας αλλά και σε επισκέπτες, τη δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του Ιδρύματος μέσω ασύρματης τεχνολογίας Wi‑Fi. Το Κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ έχει εγκαταστήσει σε αρκετά σημεία της Πολυτεχνειούπολης αναμεταδότες (access points) καλύπτοντας μεταξύ άλλων την πλατεία έξω από το αμφιθέατρο των Πολιτικών Μηχανικών και την Αίθουσα Εκδηλώσεων της Σχολής. Οι φοιτητές μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία (username/password) με τα οποία είναι καταχωρημένοι στον κεντρικό εξυπηρετητή της υπηρεσίας καταλόγου (LDAP) του ΕΜΠ

Από την πλευρά της η Σχολή των Πολιτικών Μηχανικών έχει καλύψει με δικά της μέσα τον πρώτο όροφο του κτιρίου Διοίκησης της Σχολής με επίκεντρο την αίθουσα συνεδριάσεων. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω αυτού του δρομολογητή είναι ελεύθερη. Επιπλέον σε μια προσπάθεια κάλυψης όλων των δικών της εγκαταστάσεων, με δικούς της πάντα πόρους, και σε συνεργασία με το Κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ έχει εγκαταστήσει αναμεταδότες οι οποίοι καλύπτουν επιπλέον τις αίθουσες διδασκαλίας, τα αμφιθέατρα και το κυλικείο.

Νέο Σύστημα Εγγραφής Φοιτητών της Σχολής ΠΜ στα Μαθήματα μέσω Διαδικτύου

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών σε συνεργασία με το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ έχει θέσει σε εφαρμογή το νέο σύστημα online εγγραφής φοιτητών στα μαθήματα (Εγγραφολόγιο) μέσω Διαδικτύου. Το σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά από το εαρινό εξάμηνο 2007-08 και σε κανονική βάση από το χειμερινό εξάμηνο 2008-09.

Η διαδικασία εγγραφής για τους πρωτοεγγραφέντες φοιτητές διαφέρει από αυτή για τους παλαιότερους φοιτητές: Οι πρωτοεγγραφέντες φοιτητές πρέπει να παρουσιαστούν στη Γραμματεία της Σχολής και να συμπληρώσουν την έντυπη δήλωση με τα μαθήματα της επιλογής τους. Αντίθετα από τους πρωτοετείς φοιτητές, οι παλαιότεροι φοιτητές προκειμένου να εγγραφούν στο επόμενο εξάμηνο πρέπει να χρησιμοποιήσουν από την ιστοσελίδα της Σχολής (www.civil.ntua.gr) το Εγγραφολόγιο. Μετά την αρχική εγγραφή θα έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τη δήλωση των μαθημάτων τους καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών. Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής

Μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2007-08 οι εγγραφές των φοιτητών της Σχολής κάθε εξάμηνο συνδέονταν με σημαντικό φόρτο εργασίας από πλευράς Γραμματείας της Σχολής και με σχετική ταλαιπωρία των φοιτητών. Η Σχολή σε συνεργασία με το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε μια προσπάθεια να απλοποιήσει τη διαδικασία με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί πιλοτικά από το εαρινό εξάμηνο του 2008 και σε πλήρη εφαρμογή από το χειμερινό εξάμηνο του 2008-09 σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων μέσω Διαδικτύου.

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω του Διαδικτύου και ενός κοινού φυλλομετρητή (browser). Αρχικά ελέγχεται το δικαίωμα πρόσβασης του φοιτητή στο σύστημα συγκρίνοντας τα στοιχεία εισαγωγής με τα δεδομένα (username/password) που είναι αποθηκευμένα στην κεντρική βάση δεδομένων των χρηστών του ΕΜΠ. Ακολούθως ο φοιτητής καλείται ενδεχομένως να επιλέξει την κατεύθυνση σπουδών. Στη συνέχεια εμφανίζεται ο κατάλογος των μαθημάτων από τα οποία θα επιλέξει εκείνα στα οποία επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή. Ο κατάλογος είναι προσωποποιημένος για τον συγκεκριμένο φοιτητή. Το σύστημα υποστηρίζει τον φοιτητή στις επιλογές του διακρίνοντας με διαφορετικά χρώματα τα μαθήματα στις εξής κατηγορίες:

  • Μαθήματα στα οποία έχει καλύψει τις υποχρεώσεις του
  • Μαθήματα τα οποία έχει υποχρέωση να περάσει και στα οποία απέτυχε
  • Μαθήματα τα οποία δήλωσε στο παρελθόν και δεν πέτυχε προβιβάσιμο βαθμό
  • Μαθήματα τα οποία δεν δικαιούται να δηλώσει
  • Μαθήματα τα οποία κατ΄ αρχήν δικαιούται να δηλώσει

Επίσης, εκεί που το επιτρέπει ο κανονισμός της Σχολής, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα μέσω του συστήματος να υποδείξει τα μαθήματα τα οποία θα συνυπολογισθούν στον βαθμό του πτυχίου και εκείνα που επιλέγει χωρίς να συνυπολογίζεται ο βαθμός στον τελικό βαθμό του πτυχίου (χαρακτηρισμένα ως «Επιπλέον»).

Φόρμα επιλογής μαθημάτων

Κάθε φοιτητής επιτρέπεται να κάνει τροποποιήσεις στις επιλογές των μαθημάτων έως το τέλος της περιόδου εγγραφών. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής οι επιλογές καθίστανται μόνιμες. Κατά την υποβολή το σύστημα εφαρμόζει βασικούς τυπικούς ελέγχους της δήλωσης.

Σε ειδικές περιπτώσεις οι φοιτητές πρέπει να προσέρχονται κατά την περίοδο εγγραφών στη Γραμματεία της Σχολής για τροποποιήσεις που δεν καλύπτονται λειτουργικά από το Εγγραφολόγιο, όπως είναι π.χ. η αλλαγή της επιλογής κατεύθυνσης. Στην ίδια περίοδο οι φοιτητές μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία για να τους παρασχεθούν οποιεσδήποτε διευκρινίσεις που αφορούν την χρήση της εφαρμογής.

Μέσω του συστήματος ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει στο ιστορικό των μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί. Το Εγγραφολόγιο παρέχει πλήρεις πληροφορίες τόσο για τα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί με επιτυχία όσο και για εκείνα τα οποία δηλώθηκαν αλλά δεν έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό. Στα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται το Ακαδημαϊκό Έτος, το εξάμηνο εγγραφής καθώς και ο βαθμός που έλαβε σε κάθε μια από τις προσπάθειές του. Συνιστάται οι φοιτητές να ανατρέχουν στο ιστορικό των μαθημάτων τους πριν συμπληρώσουν τη δήλωση των μαθημάτων.

Κατάσταση στοιχείων φοιτητή

Κατάσταση στοιχείων φοιτητή

Κατά την ανάπτυξη του Εγγραφολογίου δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό οι καταχωρήσεις των φοιτητών πραγματοποιούνται σε πρώτη φάση σε μια προσωρινή βάση δεδομένων χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με την κύρια βάση δεδομένων της Σχολής (Φοιτητολόγιο). Σε δεύτερη φάση εισάγονται με ασφαλή και προκαθορισμένο τρόπο οι έγκυρες δηλώσεις των φοιτητών στην κύρια βάση δεδομένων της Σχολής (που είναι εγκατεστημένη σε άλλον κεντρικό υπολογιστή).

8 years, 3 months ago.