Ελληνικά

Διανομή σημειώσεων Γενικής Οικοδομικής

Καλούνται οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου να παραλάβουν τις σημειώσεις του μαθήματος Γενική Οικοδομική. Η διανομή θα γίνει την Τρίτη 16 Ιουνίου και την Πέμπτη 18 Ιουνίου στο Ισόγειο του κτηρίου του Θωμαϊδίου κέντρου (μονάδα εκτυπώσεων ΕΜΠ) από ώρα 11:00 μέχρι 14:00. Λόγω ελλείψεων προσωπικού δεν θα υπάρξει άλλη δυνατότητα παραλαβής των σημειώσεων εκτός από τις προαναφερθείσες ημέρες και ώρες. Η παραλαβή θα γίνει με χρήση των συνήθων αποδεικτικών στοιχείων (πάσο ή ταυτότητα).

5 years, 1 month ago. 17:15:50, 15-6-2015.