Ελληνικά

Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.E

Ανακοινώνεται στους εισαχθέντες φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ακ. έτους 2023-24, με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε, ότι οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 12/9/2023 έως 25/9/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο egrafesprotoeton@civil.ntua.gr τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και όσα αναφέρονται στη σχετική [εγκύκλιο][link3] (βλέπε παρακάτω)

Έντυπο εγγραφής - δήλωσης μαθημάτων

Πιστοποιητικό γεννήσεως πρόσφατο (εντός εξαμήνου)

Υπεύθυνη δήλωση

Αίτηση για απαλλαγή από ξένη γλώσσα

Φωτοτυπία πτυχίου ξένης γλώσσας

Φόρμα συναίνεσης

3 φωτογραφίες (σκαναρισμένες τύπου και διαστάσεων ταυτότητας)

Attached file

7 months ago. 13:11:28, 12-9-2023.