Ελληνικά

Dean's announcements

2017-12-31 18:20
Εκδρομή φοιτητών σε μεταλλικές κατασκευές στην Πάτρα
2017-12-21 21:01
130 χρόνια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Δεκ. 2017): Παρουσιάσεις ομιλητών
2017-12-18 23:22
Εκδρομή των τριτοετών φοιτητών σε υδραυλικά έργα
2017-12-18 22:37
Εκδρομή των τεταρτοετών και πεμπτοετών φοιτητών στη Γέφυρα Εκκάρας
2017-12-10 09:16
Διπλωματική εργασία φοιτητή της Σχολής συζητείται στην Αμερική
2017-12-08 17:38
130 χρόνια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών - Εκδήλωση στο αμφιθέατρο
2017-12-07 12:02
Πρακτικό εκλογής εκπροσώπων ΕΕΠ
2017-12-07 12:01
Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΕΠ
2017-12-06 15:58
Εκπρόσωποι φοιτητών στους τομείς
2017-11-30 00:30
Διενέργεια εκλογών μελών ΕΔΙΠ
2017-11-30 00:25
Ανακήρυξη υποψηφίων μελών ΕΔΙΠ
2017-11-26 18:21
Εργασίες ολοκλήρωσης του νέου Προγράμματος Σπουδών
2017-11-24 12:48
130 χρόνια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών - Εκδήλωση στο αμφιθέατρο
2017-11-17 19:07
Εδώ Πολυτεχνείο… — 44 χρόνια μετά: Ομιλία του Κοσμήτορα εκ μέρους της Συγκλήτου
2017-11-15 20:26
Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων ΕΤΕΠ
2017-11-15 20:25
Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων ΕΕΠ
2017-11-15 20:21
Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων ΕΔΙΠ
2017-11-13 14:47
Ανακύρηξη Υποψηφίων Μελών Κοσμητείας
2017-11-09 14:35
Εκλογές Διευθυντών Τομέων ΣΠΜ
2017-11-08 12:03
Τροποποιήσεις επί των μεταβατικών διατάξεων του νέου προγράμματος σπουδών
2017-11-07 22:29
Τα φώτα της Δημοσιότητας σε διδακτορικό της Σχολής
2017-11-04 17:35
Εργαστηριακό μάθημα «Εργαστήριο Υλικών»,
2017-11-04 13:37
Ανακήρυξη του Ευπαλίνειου Όρυγματος ως Ιστορικού Τοπόσημου Τεχνολογίας Πολιτικού Μηχανικού
2017-11-03 16:09
Προκήρυξη εκλογών Κοσμητείας
2017-11-01 15:30 Official recognition of the Civil Engineering Diploma of NTUA as Integrated Master
2017-10-26 14:08
Ομαλή κατανομή του φόρτου εργασίας των φοιτητών στα εξάμηνα
2017-10-26 12:15
Καθυστέρηση στις εγγραφές των φοιτητών
2017-10-23 12:21
Δημοσίευμα της Καθημερινής σχετικά με έρευνα στη Σχολή για πετρελαιοκηλίδες
2017-10-18 12:41
Διάλεξη του Καθηγητή Φώτη Σωτηρόπουλου, 6/11/17 13:30
2017-10-09 15:30
3o Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων & Ταμιευτήρων
2017-10-03 14:52
Εκπροσώπηση μελών ΕΤΕΠ στη Γ.Σ της Σχολής, στην Κοσμητεία και στη Γ.Σ. των Τομέων
2017-10-03 14:50
Εκπροσώπηση φοιτητών στη Γ.Σ της Σχολής, στην Κοσμητεία και στη Γ.Σ. του Τομέων.
2017-10-03 14:46
Εκπροσώπηση μελών ΕΔΙΠ στη Γ.Σ της Σχολής, στην Κοσμητεία και στη Γ.Σ. των Τομέων
2017-10-03 14:42
Εκπροσώπηση μεταπτυχιακών φοιτητών στη Γ.Σ της Σχολής, στην Κοσμητεία και στη Γ.Σ. των Τομέων
2017-10-03 14:18
Εκπροσώπηση μελών ΕΕΠ στη Γ.Σ της Σχολής, στην Κοσμητεία και στη Γ.Σ. του Τομέα.
2017-9-29 13:45
Εκδήλωση υποδοχής πρωτοετών φοιτητών: Τετάρτη 4 Οκτωβρίου ώρα 13:45
2017-9-28 13:41
Καλωσόρισμα νέων φοιτητών
2017-9-26 11:11
Προκήρυξη εκλογών διευθυντών τομέων
2017-9-25 12:34
Διάλεξη του καθηγητή J. Philip O'Kane
2017-9-19 17:55 The Eupalinos Tunnel, an “International Historic Civil Engineering Landmark”