Ελληνικά

Dean's announcements

2018-3-26 14:48 Distinction of Professor G. Gazettas
2018-3-16 14:13 Damage to the auditorium
2018-3-01 12:39 Ranking of the School of Civil Engineering of NTUA (QS 2018)
2018-2-26 22:41
Ανάρτηση υλικού από την παρουσίαση του βιβλίου του Ομ. Καθηγ. Θ. Ξανθόπουλου
2018-2-26 22:32
Βραβευση ερευνητικού έργου της Σχολής
2018-2-08 16:08
Πρόσληψη 2 διδασκόντων ΙΔΟΧ
2018-2-02 17:37
Παρουσίαση του βιβλίου του Ομ. Καθηγ. Θ. Ξανθόπουλου
2018-1-29 20:33
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
2018-1-22 11:03
Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018
2018-1-16 17:43
Εκδήλωση της Σχολής: Μεταφέροντας σοφία και εμπειρία απ’ τους παλιότερους στους νεότερους
2017-12-31 18:20
Εκδρομή φοιτητών σε μεταλλικές κατασκευές στην Πάτρα
2017-12-31 14:42
Βράβευση διπλωματικών εργασιών της Σχολής
2017-12-31 14:12
Βραβείο "Δημήτριος Τσαμπούλας"
2017-12-21 21:01
130 χρόνια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Δεκ. 2017): Παρουσιάσεις ομιλητών
2017-12-18 23:22
Εκδρομή των τριτοετών φοιτητών σε υδραυλικά έργα
2017-12-18 22:37
Εκδρομή των τεταρτοετών και πεμπτοετών φοιτητών στη Γέφυρα Εκκάρας
2017-12-10 09:16
Διπλωματική εργασία φοιτητή της Σχολής συζητείται στην Αμερική
2017-12-08 17:38
130 χρόνια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών - Εκδήλωση στο αμφιθέατρο
2017-12-07 12:02
Πρακτικό εκλογής εκπροσώπων ΕΕΠ
2017-12-07 12:01
Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΕΠ
2017-12-06 15:58
Εκπρόσωποι φοιτητών στους τομείς
2017-11-30 00:30
Διενέργεια εκλογών μελών ΕΔΙΠ
2017-11-30 00:25
Ανακήρυξη υποψηφίων μελών ΕΔΙΠ
2017-11-26 18:21
Εργασίες ολοκλήρωσης του νέου Προγράμματος Σπουδών
2017-11-24 12:48
130 χρόνια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών - Εκδήλωση στο αμφιθέατρο
2017-11-18 22:45
Ο Δ. Δερματάς αναλαμβάνει σημαντική δημόσια θέση
2017-11-17 19:07
Εδώ Πολυτεχνείο… — 44 χρόνια μετά: Ομιλία του Κοσμήτορα εκ μέρους της Συγκλήτου
2017-11-15 20:26
Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων ΕΤΕΠ
2017-11-15 20:25
Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων ΕΕΠ
2017-11-15 20:21
Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων ΕΔΙΠ
2017-11-13 14:47
Ανακύρηξη Υποψηφίων Μελών Κοσμητείας
2017-11-09 14:35
Εκλογές Διευθυντών Τομέων ΣΠΜ
2017-11-08 12:03
Τροποποιήσεις επί των μεταβατικών διατάξεων του νέου προγράμματος σπουδών
2017-11-07 22:29
Τα φώτα της Δημοσιότητας σε διδακτορικό της Σχολής
2017-11-04 17:35
Εργαστηριακό μάθημα «Εργαστήριο Υλικών»,
2017-11-04 13:37
Ανακήρυξη του Ευπαλίνειου Όρυγματος ως Ιστορικού Τοπόσημου Τεχνολογίας Πολιτικού Μηχανικού
2017-11-03 16:09
Προκήρυξη εκλογών Κοσμητείας
2017-11-01 15:30 Official recognition of the Civil Engineering Diploma of NTUA as Integrated Master
2017-10-26 14:08
Ομαλή κατανομή του φόρτου εργασίας των φοιτητών στα εξάμηνα
2017-10-26 12:15
Καθυστέρηση στις εγγραφές των φοιτητών