Ελληνικά

Introduction in Systems Optimization

Course Description:

Basic elements of operation research. Selected optimisation procedures for decision making and design of civil engineering projects.

Lecture Time - Place:

  • Wednesday, 14:45 – 17:30,
    Rooms:
    • Ζωγράφου, Εργαστήριο Κέντρου Η/Υ ΔΕΠΥ Α & Β (ισογ., 1ος όροφος)
    • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 12