Eng

Προγράμματα μαθημάτων και εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2016-17

Συνημμένα αρχεία

πριν από 4 μήνες, 1 βδομάδα.

Σχετικά Νέα


Εισηγητική Έκθεση Νέου Προγράμματος Σπουδών

Συνημμένο αρχείο

πριν από 17 ώρες, 37 λεπτά.


Η επανάσταση του 1821 για την ελευθερία και τα 180χρόνια αγώνων του Πολυτεχνείου για την παιδεία

Ομιλία του κοσμήτορα στον επίσημο εορτασμό της 25ης Μαρτίου στο ΕΜΠ

Συνημμένα αρχεία

πριν από 4 μέρες, 23 ώρες.


Υλικό της συζήτησης για το πρόγραμμα σπουδών της 21/3/2017

Με μεγάλη συμμετοχή φοιτητών, παρουσία των αναπληρωτών πρύτανη Δ. Παπαντώνη και Ε. Σαπουντζάκη, μελών της κοσμητείας και της ΕΠΣ, καθηγητών και λοιπών μελών της Σχολής, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εκδήλωση για το πρόγραμμα σπουδών, η οποία ωστόσο ακολουθήθηκε από συνέχιση της κατάληψης την επόμενη μέρα.

Το ψηφιακό υλικό που παρουσιάστηκε από τους τρεις καθηγητές-εισηγητές παρατίθεται με την άδειά τους. Αν υπάρξει ανάλογη άδεια και από φοιτητές που έκαναν παρουσίαση, θα αναρτηθεί εδώ και το δικό τους υλικό (ή και επιπρόσθετο συναφές υλικό). Όπως αναφερόταν στην πρόσκληση, οι προτάσεις φοιτητών προωθούνται για μελέτη στην ΕΠΣ.

Ενημέρωση 25/03/2017 18:15 Με την άδεια φοιτητών που υπέβαλαν προτάσεις τους, οι προτάσεις αυτές δημοσιοποιούνται παρακάτω.

Συνημμένα αρχεία

  • Πρόταση ΕΠΣ
  • Πρόσκληση : (Κοσμήτορα προς φοιτητές)
  • Πρόταση ΝΠΣ- ΔΑΠ-ΝΔΦΚ : Σκελετός (εστάλη με τη σημείωση: "επισυνάπτω την πρόταση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ όπως κατατέθηκε και στην Γενική Συνέλευση Φοιτητών την Δευτέρα 20/3/2017 για να την αναρτήσετε στην ιστοσελίδα της σχολής")
  • Πρόταση ΝΠΣ- ΔΑΠ-ΝΔΦΚ : Μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών της Σχολής (συνοδεύει την ως άνω πρόταση)

πριν από 4 μέρες, 23 ώρες.


Πρόκληση σε συζήτηση για το πρόγραμμα σπουδών

Την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 ώρα 14:30 προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές της Σχολής στην αίθουσα εκδηλώσεων προκειμένου να ενημερωθούν από την ΕΠΣ για την πρόταση νέου προγράμματος που εκπόνησε και να καταθέσουν πρόσθετες προτάσεις, οι οποίες θα καταγραφούν και θα προωθηθούν για μελέτη στην ΕΠΣ.

Επίσης προσκεκλημένοι είναι και οι διδάσκοντες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη συζήτηση.

Σημείωση: Η πρόσκληση αυτή αποτελεί γραπτή επανάληψη προφορικής πρόσκλησης για συζήτηση την Τρίτη 14 Μαρτίου (έγινε προς τους φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων τη Δευτέρα 13 Μαρτίου). Αυτονόητα (όπως ίσχυε και για την προηγούμενη πρόσκληση), θα μπορέσει να υλοποιηθεί εφόσον είναι ανοιχτή η Σχολή.

Δ. Κουτσογιάννης

πριν από 1 βδομάδα, 5 μέρες.


Υπενθύμιση: Απόφαση της Σχολής σχετικά με τις καταλήψεις και τη βία στο πανεπιστήμιο

Με αφορμή την κατάληψη των κτηρίων της Σχολής από τον σύλλογο των φοιτητών, υπενθυμίζεται η απόφαση της Σχολής σχετικά με τις καταλήψεις και τη βία στο πανεπιστήμιο, καθώς και τη σχέση της διοίκησης της Σχολής με τον φοιτητικό σύλλογο.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη ΓΣ της Σχολής ακριβώς έναν χρόνο πριν, στις 15 Μαρτίου 2016.

  • Κείμενο απόφασης : Απόφαση της Σχολής σχετικά με τις καταλήψεις και τη βία στο πανεπιστήμιο, καθώς και τη σχέση της διοίκησης της Σχολής με τον φοιτητικό σύλλογο

πριν από 2 βδομάδες, 1 μέρα.


Οι φοιτητές μας και το πρόγραμμα σπουδών: Χαιρετισμός του Κοσμήτορα στο Συνέδριο Φοιτητών

Επειδή η ομιλία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στα τεκταινόμενα για το νέο πρόγραμμα σπουδών, έχει αναρτηθεί στο φόρουμ της Σχολής και είναι ανοιχτή για σχολιασμό.

πριν από 2 βδομάδες, 3 μέρες.


Εξαιρετικά μειωμένη η φοιτητική συμμετοχή στην αξιολόγηση μαθημάτων / διδασκόντων (Χ.Ε. 2016-17)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το ΕΜΠ και ιδιαίτερα η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών έδωσε μεγαλύτερη προσοχή στην αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές. Συγκεκριμένα η Σχολή αποφάσισε να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (υπό τον όρο ότι η φοιτητική συμμετοχή είναι επαρκής δηλ. φτάνει ή ξεπερνά το 40% του αριθμού των πρωτοεγγραφόμενων φοιτητών ανά μάθημα), ενώ (με προσωπική εργασία μου, μη υποστηριζόμενη από τα συστήματα πληροφορικής του ΕΜΠ) έγινε επεξεργασία των αποτελεσμάτων και δημοσίευση όποιων συμπερασμάτων μπορούσαν να εξαχθούν. Το μέτρο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το εαρινό εξάμηνο του 2015-16.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, η συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση το χειμερινό εξάμηνο του 2016-17 ήταν εντυπωσιακά χαμηλή, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.


Έτος/Εξάμηνο

Μέγιστο πλήθος απαντήσεων

Μέσο πλήθος απαντήσεων ανά μάθημα και διδάσκοντα

2014-15 Χειμερινό

1495

9.9

2014-15 Εαρινό

492

4.8

2015-16 Χειμερινό

611

4.0

2015-16 Εαρινό

656

6.4

2016-17 Χειμερινό

480

3.2


Παρατηρείται ότι το διαρρεύσαν εξάμηνο ο μέσος αριθμός απαντήσεων ανά μάθημα και διδάσκοντα υποδιπλασιάστηκε, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Από την ως τώρα εμπειρία μου καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο μέσος αριθμός απαντήσεων ανά μάθημα και διδάσκοντα θα πρέπει να έχει μια ελάχιστη τιμή 5 για να μπορούν να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω ερωτηματολόγια δεν θεωρώ πως προσφέρουν στατιστική βάση για εξαγωγή συμπερασμάτων.

Υπενθυμίζω πως η Σχολή, μέσω της ΕΠΣ, της ΕΣΘ και του κοσμήτορα, έχει προτείνει, εκτός των παραπάνω, τη δημιουργία παράλληλου ερωτηματολογίου για τη Σχολή με άλλες ερωτήσεις που θα τις διατυπώσουν οι ίδιοι οι φοιτητές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές, ώστε η συμπλήρωσή του να είναι πιο ελκυστική για τους φοιτητές.

Ευελπιστώ σε θετική ανταπόκριση των φοιτητών στις προτάσεις μας, ή σε δικές τους προτάσεις και πρωτοβουλίες.

Δ. Κουτσογιάννης

Σημείωση: Η οργάνωση της διαδικασίας και η συλλογή των ερωτηματολογίων γίνεται ανεξάρτητα από τη Σχολή. Αποτελεί ευθύνη της ΜΟΔΙΠ ΕΜΠ που προεδρεύεται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγ. κ. Δ. Παπαντώνη.

Συνημμένο αρχείο

  • Επίσημα στατιστικά στοιχεία (377,4 KB): Τα στατιστικά στοιχεία όλων των απαντήσεων όπως αυτόματα προέκυψαν από το ηλεκτρονικό σύστημα της αξιολόγησης.

πριν από 2 βδομάδες, 3 μέρες.


Κατάταξη των Πανεπιστημίων ανά αντικείμενο και περιοχή από τον Οργανισμό QS για το 2017

Σήμερα (8/3/2017) εκδόθηκε η έκθεση του Οργανισμού QS με την κατάταξη για το 2016 των Πανεπιστημίων όλου του κόσμου ανά αντικείμενο (QS World University Rankings by Subject 2017). Η έκθεση, η οποία μπορεί να ανακτηθεί από το σύνδεσμο που δίνεται παρακάτω, ταξινομεί τις Σχολές σε 46 αντικείμενα και σε 5 ευρύτερες περιοχές αντικειμένων, και αναφέρει την κατάταξη των 50 πρώτων ανά αντικείμενο, με το ίδρυμα και τη χώρα στην οποία ανήκει —πιο συγκεκριμένα τη σημαία της χώρας.

Η ελληνική σημαία εμφανίζεται μια φορά μόνο που αντιστοιχεί στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Ωστόσο, η κατάταξη της Σχολής έπεσε από τη θέση 33 το 2016 (29 το 2015) στη θέση 42 το 2017. Αντίστοιχα, ως προς την κατάταξη μεταξύ των ευρωπαϊκών Σχολών, η Σχολή έπεσε από τη θέση 8 στη θέση 12. Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι η Σχολή βελτίωσε τις επιδόσεις σε σχέση με το 2016 σε όλα τα επιμέρους κριτήρια της κατάταξης, εκτός από αυτό της φήμης των αποφοίτων της, στο οποίο υπήρξε πτώση (από το 80 στο 74.9). Η βαθμολογία της στο σύνολο των κριτηρίων αυξήθηκε (από 77.6 το 2016 σε 78.7 το 2017), γεγονός που σημαίνει ότι η πτώση της στην κατάταξη οφείλεται σε αναλογικά μεγαλύτερες αυξήσεις βαθμολογίας ομόλογων σχολών άλλων χωρών. Την καλύτερη επίδοσή της, η Σχολή την έχει στο κριτήριο των αναφορών στο ερευνητικό έργο της (citations per paper, βαθμολογία 91.1), στο οποίο κατατάσσεται 19η παγκοσμίως. Σε αυτό το συγκεκριμένο κριτήριο ξεπερνά πολλές ανταγωνιστικές σχολές που έχουν καλύτερη συνολική κατάταξη (π.χ. MIT, Politecnico di Milano, ETH).

Συνολικά, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συνολικά εξακολουθεί να είναι πρώτο στην Ελλάδα στην κατηγορία Engineering and Technology, έχοντας όμως πέσει στη θέση 113 το 2017, από τη θέση 76 το 2014-15.

Από τις άλλες Σχολές του, το ΕΜΠ παραμένει στις θέσεις 101-150 στα αντικείμενα της επιστήμης υπολογιστών και συστημάτων πληροφορικής, ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών, και μηχανολόγων μηχανικών. Επίσης παραμένει στις θέσεις 150-200 στο αντικείμενο των χημικών μηχανικών. Βελτίωσε την κατάταξή του από τις θέσεις 251-300 στις θέσεις 201-250 στο αντικείμενο της φυσικής και αστρονομίας. Έπεσε στις θέσεις 251-300 από τις θέσεις 201-250 στα μαθηματικά και δεν εμφανίζεται πλέον στον κατάλογο για τη στατιστική. Τέλος, για πρώτη φορά το ΕΜΠ μπαίνει στον κατάλογο στα αντικείμενα της Αρχιτεκτονικής (θέσεις 101-150), της επιστήμης των υλικών (θέσεις 201-250) και των επιστημών της φύσης (θέση 240).

Δημήτρης Κουτσογιάννης

πριν από 3 βδομάδες, 1 μέρα.


Μη πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής

Η προγραμματισμένη για σήμερα 7/3/2017 Γενική Συνέλευση της Σχολής για το Πρόγραμμα Σπουδών δεν πραγματοποιήθηκε. Φοιτητές είχαν κλείσει με πανό την είσοδο της αίθουσας εκδηλώσεων. Ο Κοσμήτορας αποπειράθηκε να μεταφέρει τη συνεδρίαση στο παρακείμενο αμφιθέατρο της Σχολής, αλλά η είσοδός του εμποδίστηκε. Στη συνέχεια μέλη της ΓΣ συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα διδασκαλίας 7 στα διδακτήρια με σκοπό να παρακολουθήσουν την παρουσίαση από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών για το πρόγραμμα, αλλά η παρουσίαση εμποδίστηκε από ομάδα φοιτητών.

πριν από 3 βδομάδες, 1 μέρα.


Επιστολή ομότιμου Καθηγητή Ι.Θ. Κατσικαδέλη για το πρόγραμμα σπουδών

Συνημμένα αρχεία

πριν από 3 βδομάδες, 1 μέρα.


Πρόταση Νέου Πρόγραμματος ΣΠΜ

πριν από 3 βδομάδες, 6 μέρες.


Εκδρομή των τεταρτοετών φοιτητών στη Γέφυρα Εκκάρας

Στις 18/2/2017 πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική επίσκεψη των τεταρτοετών φοιτητών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στη Σιδηροδρομική Γέφυρα 26 στην Εκκάρα Δομοκού με συνοδεία των καθηγητών Γιώργου Γκαζέτα και Βαγγέλη Σαπουντζάκη.

Η γέφυρα της Εκκάρας αποτελείται από τρία ισοστατικά τόξα παραβολοειδούς μορφής ύψους 28,5 m από χάλυβα, από τα οποία αναρτάται το σύμμικτο κατάστρωμα πλάτους 18m μέσω καλωδίων. Τα ακραία τόξα είναι μήκους 127 m έκαστο και το μεσαίο 150 m. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της γέφυρας πέρα από τις σημαντικές διαστάσεις της και την πολυπλοκότητα της κατασκευής της είναι η θεμελίωσή της, καθώς η οριζοντιογραφική χάραξη της συναντά δύο ρήγματα που σχετίζονται με το ρήγμα των Σοφάδων και επομένως θα πρέπει να είναι σε θέση να παραλάβει τεκτονική μετακίνηση 30 cm στο βραχώδες υπόβαθρο. Βάσει αυτών των δεδομένων επιλέχθηκε τα δύο μεσόβαθρά της, ύψους 44 και 47 m, να θεμελιωθούν μέσω φρεάτων διαστάσεων 10 x 24 x 18 m. Η μελέτη της θεμελίωσης σε συνδυασμό με τις μικρές ανοχές σε μετακινήσεις που απαιτεί μια σιδηροδρομική γέφυρα επηρέασαν σημαντικά τη διαστασιολόγηση της ανωδομής καθώς και τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας που λήφθηκαν όπως ανοχές των αρμών, σεισμική μόνωση και συσκευές απόσβεσης.

Συνημμένο αρχείο

πριν από 1 μήνας.


Υπενθύμιση για τη Διπλή εξεταστική περιόδου Ιουνίου 2017

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σύστημα εγγραφής φοιτητών σε μαθήματα στη Σχολή, οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, έχουν τη δυνατότητα κατά την 5η και 6η εβδομάδα του εξαμήνου εφόσον στην αρχική δήλωση έχουν λιγότερα από 12 εαρινά μαθήματα με έντυπη αίτηση στη γραμματεία να δηλώσουν επιπλέον τόσα χειμερινά ώστε ο συνολικός αριθμός χειμερινών + εαρινών να μην ξεπερνάει το 12. Επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν τη δυνατότητα για αίτηση επιπλέον εαρινών μαθημάτων, πέραν αυτών της αρχικής τους δήλωσης.

πριν από 1 μήνας, 1 βδομάδα.


Εγγραφές εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-17

πριν από 1 μήνας, 1 βδομάδα.


Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του ΕΜΠ από την ΑΔΙΠ

Βλ. συνημμένο

πριν από 2 μήνες, 1 βδομάδα.


Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 17/1/2017) για το Πρόγραμμα Σπουδών

Συνημμένα αρχεία

πριν από 2 μήνες, 1 βδομάδα.


Ώρες υποδοχής φοιτητών από τους διδάσκοντες

Στον παρακάτω σύνδεσμο έχουν αναρτηθεί οι ώρες κατά τις οποίες οι διδάσκοντες είναι διαθέσιμοι για συνεργασία με τους φοιτητές (κατ' ελάχιστο 2 ανά εβδομάδα). Η πληροφόρηση αυτή (που ικανοποιεί και σχετικό φοιτητικό αίτημα) θα ανανεώνεται ανά εξάμηνο και θα διευκολύνει τη λειτουργία του θεσμού του ακαδημαϊκού συμβούλου, χωρίς να εξαντλείται σε αυτή.

Παρακαλούνται οι διδάσκοντες που δεν έχουν δηλώσει ακόμη τις ώρες διαθεσιμότητάς τους να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Σχολής (υπεύθυνη κα Κατερίνα Κακουράτου, katerina@civil.ntua.gr, τηλ. 3454).

πριν από 4 μήνες, 1 βδομάδα.