Ελληνικά

Committees of the year 2014-15

Committees of the year 2014-15

Συντονιστική Επιτροπή

 • Δ. Κουτσογιάννης, Κοσμήτορας
 • Ε. Βιντζηλαίου, Διευθύντρια Τομέα Δομοστατικής
 • Δ. Μαμάης, Διευθυντής Τομέα Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος
 • Γ. Γιαννής, Διευθυντής Τομέα Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής
 • Μ. Καββαδάς, Διευθυντής Τομέα Γεωτεχνικής
 • Σ. Λαμπρόπουλος, Τομέας Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων
 • Α. Παπαηλιού, Προϊσταμένη Γραμματείας
 • Μ. Οικονόμου, Υπεύθυνη Οικονομικών Γραμματείας
 • Κ. Βλαχάκης, εκπρόσωπος φοιτητών
 • Δ. Γραβιάς, εκπρόσωπος φοιτητών

Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

 • Α. Σταθόπουλος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Ι. Βάγιας (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Μ. Καββαδάς
 • Σ. Λαμπρόπουλος
 • Π. Παπανικολάου
 • Α. Παπαηλιού
 • Γ. Πουλιάσης,εκπρόσωπος φοιτητών
 • Μ. Παπουτσάκης,εκπρόσωπος φοιτητών

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Μ. Παπαδρακάκης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Γ. Χριστοδούλου (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Σ. Μπαδογιάννης
 • Γ. Μπουκοβάλας
 • Π. Παπανικολάου
 • Ι. Ψυχάρης
 • Λ. Θεοφανίδου

(η επιτροπή θα περιλαμβάνει και δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές εφόσον οριστούν)

Επιτροπή Ερευνητικών Θεμάτων

 • Μ. Μιμίκου (Συντονίστρια και εκπρόσωπος στην Ιδρυματική Επιτροπή Ερευνών)
 • Α. Λοΐζος (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στην Ιδρυματική Επιτροπή Ερευνών)
 • Γ. Μπουκοβάλας
 • Ε. Σαπουντζάκης

Επιτροπή Κτηριακών Υποδομών και Ασφάλειας

 • Σ. Λαμπρόπουλος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων)
 • Κ. Τρέζος (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων)
 • Χ. Ζέρης
 • Η. Παπακωνσταντής
 • Ι. Τζουβαδάκης
 • Γ. Βλάχος
 • Δ. Τουλιάτος
 • Π. Σέγκος

Επιτροπή Η/Υ και Δικτύων

 • Α. Σταθόπουλος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Γ. Γιαννής (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Δ. Κουτσογιάννης
 • Μ. Κουτούγκος
 • Γ. Καραβοκυρός

Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων

 • Β. Κουμούσης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Θεσμών & Στρατηγικής)
 • Χ. Γαντές
 • Α. Λοΐζος
 • Γ. Μπουκοβάλας
 • Σ. Λαμπρόπουλος
 • Α. Τσουκαλάς, εκπρόσωπος φοιτητών

Επιτροπή Ελέγχου Εισαγωγής Φοιτητών Ειδικών Κατηγοριών

 • Μ. Καββαδάς (Συντονιστής)
 • Ν. Γερόλυμος
 • Β. Τσουκαλά
 • Α. Θεοφανίδου

Επιτροπή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων

 • Σ. Λαμπρόπουλος (Συντονιστής και εκπρόσωπος Ακαδημαϊκών Ισοτιμιών & Επαγγελματικών Δικαιωμάτων)
 • Β. Κουμούσης (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος Ακαδημαϊκών Ισοτιμιών & Επαγγελματικών Δικαιωμάτων)
 • Δ. Κουτσογιάννης
 • Γ. Μπουκοβάλας

Επιτροπή Προβολής & Διεθνών Συνεργασιών

 • Ε. Σαπουντζάκης (Συντονιστής και εκπρόσωπος (α) στην Ειδική Συγκλητική Επιτροπή Διεθνών, Ευρωπαϊκών Διμερών Πανεπιστημιακών Σχέσεων και (β) στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων)
 • Α. Μπαλλής (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος (α) στην Ειδική Συγκλητική Επιτροπή Διεθνών, Ευρωπαϊκών Διμερών Πανεπιστημιακών Σχέσεων και (β) στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων)
 • Γ. Γιαννής (συντονιστής της διμερούς συνεργασίας με την Ecole Nationale des Ponts et Chaussées)

Επιτροπή Εργαστηρίων

 • Χ. Μουζάκης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Β. Γεωργιάννου (Αναπληρώτρια Συντονίστρια και αναπληρώτρια εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Α. Λοΐζος
 • Κ. Νουτσόπουλος

Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων

 • Δ. Κουτσογιάννης (Συντονιστής)
 • Ν. Λαγαρός (υπεύθυνος προγραμμάτων μαθημάτων και εξετάσεων)
 • Ν. Μαμάσης (υπεύθυνος φοιτητικών θεμάτων)
 • Μ. Πανταζίδου (υπεύθυνη συλλογής στοιχείων για τα μαθήματα)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Αισθητικής Περιβάλλοντος

 • Μ. Παπαδρακάκης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 • Κ. Σπηλιόπουλος (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 • Δ. Κουτσογιάννης
 • Π. Παπανικολάου
 • Ι. Τζουβαδάκης

Επιτροπή Υποτροφιών Ειδικού Λογαριασμού

 • Μ. Παπαδρακάκης
 • Ι. Ψυχάρης
 • Λ. Θεοφανίδου

Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων

 • Δ. Βαμβάτσικος
 • Ε. Μπαδογιάννης
 • Α. Παπαδημητρίου

Επιτροπή Βιβλιοθήκης

 • Ε. Βιντζηλαίου (Συντονίστρια και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Μ. Πανταζίδου (Αναπληρώτρια Συντονίστρια και αναπληρώτρια εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Κ. Σπηλιόπουλος
 • Δ. Παναγούλια

Επιτροπή Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων και Εκδόσεων

 • Χ. Ζέρης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Ι. Ραυτογιάννης (αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Β. Παπαδόπουλος

Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

 • Π. Ψαράκη (Συντονίστρια και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Γ. Γιαννής (Αναπληρωτής συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Δ. Βαμβάτσικος

Επιτροπή Κληροδοτημάτων

 • Μ. Βουγιούκας (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Σ. Μπαδογιάννης (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Ε. Μπαλτάς

*Επιτροπή Βασικής Έρευνας *

 • Α. Νάνου (Συντονίστρια και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Μ. Φραγκιαδάκης (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή Πολιτισμού

 • Α. Μπαλλής (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Β. Τσουκαλά (Αναπληρώτρια εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Μ. Νεραντζάκη

Επιτροπή Παρακολούθησης Διαχείρισης & Αξιοποίησης των Διαθέσιμων του Ιδρύματος

 • Τ. Αβραάμ (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Π. Θανόπουλος (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Ε. Μπαλτάς

  Επιτροπή Σύνδεσης του ΕΜΠ με το Μέτσοβο

 • Ν. Μαμάσης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

 • Κ. Χατζημπίρος (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Χ. Ζέρης

Συντονιστική Επιτροπή της Λειτουργίας των Πολυδύναμων

 • Σ. Αζοράκος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Χ. Μουζάκης (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή Ενεργειακής Διαχείρισης

 • Ν. Μαμάσης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Σ. Μπαδογιάννης (αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή Περιβάλλοντος

 • Κ. Χατζηµπίρος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Σ. Μπαδογιάννης (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή E-learning

 • Χ. Μακρόπουλος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Α. Σταθόπουλος (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή Επικοινωνίας

 • Ε. Σαπουντζάκης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Α. Παπαδημητρίου (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

*Επιτροπή Φυσικής Αγωγής *

 • Ν. Γερόλυμος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Γ. Γιαννής

Ομάδα εργασίας (Ad hoc Επιτροπή) για Κριτήρια Εξέλιξης Καθηγητών

 • Γ. Χριστοδούλου (Συντονιστής)
 • Κ. Σπηλιόπουλος
 • Χ. Πλατή

Ομάδα εργασίας (Ad hoc Επιτροπή) για το μέλλον του Τομέα Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

 • Δ. Κουτσογιάννης (Συντονιστής)
 • Γ. Γιαννής
 • Μ. Καββαδάς
 • Β. Κουμούσης
 • Σ. Λαμπρόπουλος

8 years, 1 month ago.