Ελληνικά

committees 2016-17

Επιτροπές έτους 2018-19

Κοσμητεία

• Ν. Λαγαρός, Κοσμήτορας

• Γ. Γιαννής, Αναπληρωτής Κοσμήτορα, Διευθυντής Τομέα Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής

• Κ. Σπηλιόπουλος, Διευθυντής Τομέα Δομοστατικής

• Β. Τσουκαλά, Διευθυντής Τομέα Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος

• Β. Γεωργιάννου, Διευθύντρια Τομέα Γεωτεχνικής

• Τ. Αβραάμ, Μέλος

• Δ. Μαμάης, Μέλος

• Ι.Π. Παντουβάκης, Μέλος

• Γ. Μπουκοβάλας, Μέλος

• Ι. Ψυχάρης, Μέλος

• Γ. Βλάχος, Εκπροσωπος ΕΕΠ

• Ξ. Λιγνός, Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ

• Π. Σέγκος, Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

• Κ. Κοτσιφάκης, Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών (Αναπληρώτρια: Ανθή Γκεσούλη)

• Εκπρόσωπος φοιτητών (δεν ορίστηκε)

Παρίστανται

• Α. Παπαηλιού, Προϊσταμένη Γραμματείας

• Μ. Οικονόμου, Μέλος Γραφείου Κοσμητείας

• X. Παναγιωτοπούλου, Μέλος Γραφείου Κοσμητείας

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

• Ι. Βάγιας (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή) (αναπληρωτής Χ. Μουζάκης)

• Δ. Μαμάης (αναπληρωτής Α. Στάμου)

• Β. Γεωργιάννου (αναπληρωτής Γ. Μπουκοβάλας)

• Χ. Πλατή (αναπληρώτρια Ε. Βλαχογιάννη)

• Α. Παπαηλιού

• Ι. Παπαγεωργίου (εκπρόσωπος φοιτητών)

• Ε. Πουλιοπούλου (εκπρόσωπος φοιτητών)

Στις συνεδριάσεις παρίστανται με δικαίωμα λόγου ο Κοσμήτορας και ο εκπρόσωπος της ΜΟΔΙΠ.

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

• Ν. Λαγαρός (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)

• Γ. Γιαννής (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)

• Β. Κουμούσης (Διευθυντής ΔΠΜΣ ΔΣΑΚ)

• Α. Στάμου (Διευθυντής ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ)

• Ε. Βλαχογιάννη

• Μ. Καββαδάς

• Σ. Μπαδογιάννης

• Ι. Ψυχάρης

• Λ. Θεοφανίδου

(η επιτροπή θα περιλαμβάνει και δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές εφόσον οριστούν)

Επιτροπές Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

• Τομέας Δομοστατικής: Κ. Σπηλιόπουλος, Β. Κουμούσης, Ι. Ψυχάρης

• Τομέας ΥΠΠΕΡ: Β. Τσουκαλά, Α. Στάμου, Δ. Μαμάης

• Τομέας ΜΣΥ: Γ. Γιαννής, Ε. Βλαχογιάννη, Α. Μπαλλής

• Τομέας Γεωτεχνικής: Β. Γεωργιάννου, Μ. Καββαδάς, Γ. Μπουκοβάλας

• Τομέας ΠΔΤΕ: Ν. Λαγαρός, Ι.Π. Παντουβάκης, Ε. Βλαχογιάννη

(Σημ.: Οι πρώτοι αναφερόμενοι σε κάθε Τομέα είναι οι συντονιστές των Επιτροπών)

Επιτροπή Ερευνητικών Θεμάτων

• Α. Λοΐζος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην Ιδρυματική Επιτροπή Ερευνών)

• Ι. Ψυχάρης (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στην Ιδρυματική Επιτροπή Ερευνών)

• Χ. Μακρόπουλος (υπεύθυνος αναζήτησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για ενίσχυση της εκπαίδευσης)

• Μ. Πανταζίδου (υπεύθυνη αναζήτησης Ελληνικών προγραμμάτων για ενίσχυση της εκπαίδευσης)

• Ν. Λαγαρός (Μέλος της Ιδρυματικής Επιτροπής Συντονισμού ΕΣΠΑ, στην οποία αναπληρώνεται από τον Γ. Γιαννή)

Επιτροπή Υποστήριξης της Λειτουργίας και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων της Σχολής

• Τ. Αβραάμ (Συντονιστής και εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων και τη Συντονιστική Επιτροπή της Λειτουργίας των Πολυδύναμων)

• Η. Παπακωνσταντής (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων και τη Συντονιστική Επιτροπή της Λειτουργίας των Πολυδύναμων, καθώς και υπεύθυνος ανάπτυξης και τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου της Επιτροπής)

• Γ. Βλάχος, μέλος ΕΕΠ, υπεύθυνος κτηρίου Γκίνη και σύνδεσμος με την αντίστοιχη Επιτροπή της Αρχιτεκτονικής Σχολής

• Π. Σέγκος, ΕΤΕΠ, υπεύθυνος μηχανικός συντήρησης εγκαταστάσεων και υπεύθυνος καθημερινής λειτουργίας της Επιτροπής

• Μ. Οικονόμου (ΙΔΑΧ), υπεύθυνη οικονομικού προγραμματισμού και διαχείρισης κονδυλίων

• Ι. Βούτου, Διοικητικός (ΙΔΑΧ), υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης

Επιτροπή Η/Υ και Δικτύων

• Ν. Λαγαρός (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)

• Γ. Γιαννής (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)

• Δ. Κουτσογιάννης

• Μ. Φραγκιαδάκης

• Α. Στάμος

• Μ. Κουτούγκος

• Δ. Σαργιώτης

• Π. Κουνιάκη

• Χ. Φραγκουδάκης

Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων

• Β. Κουμούσης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Θεσμών & Στρατηγικής)

• Α. Λοΐζος (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Θεσμών & Στρατηγικής)

• Χ. Γαντές

• εκπρόσωπος φοιτητών

Επιτροπή Ελέγχου Εισαγωγής Φοιτητών Ειδικών Κατηγοριών

• Μ. Καββαδάς (Συντονιστής)

• Ν. Γερόλυμος

• Β. Τσουκαλά

• Α. Θεοφανίδου

Επιτροπή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων

• Β. Κουμούσης (Συντονιστής και εκπρόσωπος Ακαδημαϊκών Ισοτιμιών & Επαγγελματικών Δικαιωμάτων)

• Δ. Μαμάης (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος Ακαδημαϊκών Ισοτιμιών & Επαγγελματικών Δικαιωμάτων)

• Μ. Καββαδάς

• Γ. Βλάχος

• Εκπρόσωπος φοιτητών

Επιτροπή Προβολής & Διεθνών Συνεργασιών

• Α. Στάμου (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην Ειδική Συγκλητική Επιτροπή Διεθνών, Ευρωπαϊκών Διμερών Πανεπιστημιακών Σχέσεων)

• Ε. Σαπουντζάκης (Υπεύθυνος Θεμάτων Erasmus και και εκπρόσωπος στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων)

• Α. Μπαλλής (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος (α) στην Ειδική Συγκλητική Επιτροπή Διεθνών, Ευρωπαϊκών Διμερών Πανεπιστημιακών Σχέσεων και (β) στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων)

• Γ. Γιαννής (συντονιστής της διμερούς συνεργασίας με την Ecole Nationale des Ponts et Chaussées)

Επιτροπή Εργαστηρίων

• Β. Γεωργιάννου (Συντονίστρια και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

• Π. Παπανικολάου (Αναπληρωτής Συντονιστής και αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

• Α. Λοΐζος

• Χ. Μουζάκης

Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων

• Μ. Πανταζίδου (Συντονίστρια και υπεύθυνη συλλογής στοιχείων για τα μαθήματα)

• Ν. Μαμάσης (υπεύθυνος φοιτητικών θεμάτων, προγραμμάτων μαθημάτων και εξετάσεων)

Επιτροπή για την Ιστορία της Σχολής και τον Εορτασμό των 130 ετών της

• Δ. Κουτσογιάννης (Συντονιστής)

• Ν. Λαγαρός

• Δ. Βαμβάτσικος

• Π. Δημητριάδης (υπ. δρ.)

• Φ. Σαργέντης (υπ. δρ.)

• Α. Παπαηλιού (Προϊσταμένη Γραμματείας)

• Μ. Οικονόμου (Γραφείο Κοσμητείας & Υπεύθυνη Οικονομικών)

• Κ. Κακουράτου (Μέλος Γραμματείας)

• Ο Σάγκα (Διοικητ. Υπάλλ.)

• Δ. Λιάτης (εθελοντής, διπλωματούχος της Σχολής του 1978)

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολής (ΟΜ.Ε.Α)

• Ε. Σαπουντζάκης (ως μέλος της ΜΟΔΙΠ και συντονιστής της ΟΜΕΑ)

• X. Γαντές

• Α. Στάμου

• Δ. Μαμάης

• Α. Μπαλλής

• Εκπρόσωπος φοιτητών (δεν ορίστηκε)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Αισθητικής Περιβάλλοντος

• Κ. Σπηλιόπουλος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

• Π. Παπανικολάου (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στη Συγκλητική Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

Επιτροπή Υποτροφιών Ειδικού Λογαριασμού

 • Ι. Ψυχάρης
 • Ε. Μπαλτάς
 • Λ. Θεοφανίδου

Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων

 • Δ. Βαμβάτσικος
 • Ε. Μπαδογιάννης
 • Α. Παπαδημητρίου

Επιτροπή Βιβλιοθήκης

 • Κ. Σπηλιόπουλος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)
 • Μ. Πανταζίδου (Αναπληρώτρια Συντονίστρια και αναπληρώτρια εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων και Εκδόσεων

• Χ. Ζέρης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)

• Β. Παπαδόπουλος (αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

• Γ. Γιαννής (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)

• Δ. Βαμβάτσικος (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή Κληροδοτημάτων

 • Μ. Βουγιούκας (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Σ. Μπαδογιάννης (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Ε. Μπαλτάς

Επιτροπή Βασικής Έρευνας

 • Α. Νάνου (Συντονίστρια και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Μ. Φραγκιαδάκης (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή Πολιτισμού

 • Α. Μπαλλής (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Β. Τσουκαλά (Αναπληρώτρια εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Μ. Νεραντζάκη

Επιτροπή Παρακολούθησης Διαχείρισης & Αξιοποίησης των Διαθέσιμων του Ιδρύματος

 • Τ. Αβραάμ (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Π. Θανόπουλος (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Ε. Μπαλτάς

Επιτροπή Σύνδεσης του ΕΜΠ με το Μέτσοβο

 • Ν. Μαμάσης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Χ. Ζέρης (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Γ. Γαντές

Επιτροπή Ενεργειακής Διαχείρισης

 • Ν. Μαμάσης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Σ. Μπαδογιάννης (αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή Περιβάλλοντος

 • Σ. Μπαδογιάννης (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Δ. Δερματάς (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή E-learning

 • Χ. Μακρόπουλος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Μ. Πανταζίδου (Αναπληρώτρια εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή Επικοινωνίας

 • Α. Παπαδημητρίου (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Α. Νάνου (Αναπληρωτρια εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Επιτροπή Φυσικής Αγωγής

 • Ν. Γερόλυμος (Συντονιστής και εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)
 • Γ. Γιαννής (Αναπληρωτής εκπρόσωπος στην ομώνυμη Ειδική Συγκλητική Επιτροπή)

Μόνιμη Εφορευτική Επιτροπή

 • Ν. Μαμάσης (Πρόεδρος με αναπληρωτή τον Δ. Βαμβάτσικο)
 • Ε. Βλαχογιάννη (μέλος με αναπληρωτή τον Π. Θανόπουλο)

(Διοικητική υποστήριξη στην Εφορευτική Επιτροπή παρέχει η Προϊσταμένη Γραμματείας Α. Παπαηλιού με αναπληρώτρια την Αν. Προϊσταμένη Α. Θεοφανίδου)

4 years ago.