Ελληνικά

History of Architecture

Course Description:

Introduction to the History and Theory of Architecture since Antiquity. An overview of important built works. Structural types, building materials, and techniques. Tradition and evolution in architectural construction. Repetition, reconstruction, and reinterpretation. The importance of architectural detail. Elements of preservation and adaptive reuse. Architecture as a teamwork: architects and civil engineers (and other engineers).

 • Semester 1 , 5
 • Teaching hours 3
 • Instructors C Tsiambaos (Coordinator)

Course Units

# Title Description Hours
1 Introduction On architectural and other constructions 1x3=3
2 On the origins of architecture The first architectural constructions. 1Χ3=3
3 Columns and beams Architecture as a distinction between bearing and supported structural elements. Theories of origin since antiquity. 1Χ3=3
4 Arcs and shells Arcs, shells, domes and other molded constructions since antiquity. 1Χ3=3
5 Joint constructions Wooden and metal constructions since antiquity. Scaffoldings and suspended structures. 1Χ3=3
6 Modern architecture Tectonic and non-tectonic aspects of modern architecture. 1x3=3
7 Mid-term review Analysis of an important architectural work. 1x3=3
8 On architectural preservation Conservation, preservation and adaptive reuse of historical and modern constructions. 1Χ3=3
9 The importance of architectural detail Architectural detail as a bearer of meaning. 1Χ3=3
10 The digital era Constructions in the digital era. Parametric and algorithmic architectures. Data, bodies and buildings. 1Χ3=3
11 Class in the city Visit of a building or a building site. 1x3=3
12 Discussion on the final assignments 1x3=3
13 Final review 1x3=3

Learning Objectives

After the successful completion of the course, students will be able to:

 1. Have a general overview of the History of Architecture
 2. To be able to recognize architectural quality
 3. Understand the importance of the architect-civil engineer teamwork

Teaching Methods

Teaching methods Presentations and discussions in class. Visit of buildings and construction sites.
Teaching media Power Point presentations.
Laboratories Yes (drawing tables)
Computer and software use Optional
Problems - Applications Working out of a group project at home and correction in class
Assignments (projects, reports) Project that is presented and evaluated at the end of the semester
Student presentations Two: one mid-term and the final one at the end of the semester.

Student Assessment

 • Final written exam: 50%
 • Assignments (projects, reports): 50%

Textbooks - Bibliography

 1. Αρχιτεκτονική, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59358514, Έκδοση: 4η Αμερικανική-1η Ελληνική/2016, Συγγραφείς: Francis D.K.Ching
 2. Η αρχιτεκτονική στην αρχαία Ελλάδα, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 17279, Έκδοση: 1η έκδ./1995, Συγγραφείς: Muller - Wiener
 3. Ιστορία της δυτικής αρχιτεκτονικής, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32998868, Έκδοση: 2η/2009, Συγγραφείς: D. Watkin
 4. Η Αρχιτεκτονική μετά το 1889. Με το βλέμμα στο μέλλον, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86196631, Έκδοση: 1η έκδ./2019, Συγγραφείς: Cohen Jean-Louis