Eng

Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων

Περιγραφή Μαθήματος:

• Εύκαμπτες αντιστηρίξεις και αγκυρώσεις: Γενική ανασκόπηση. Οριζόντιες εδαφικές ωθήσεις για συνεκτικά και μη-συνεκτά εδάφη, υπό διάφορες συνθήκες στράγγισης και ροής. Αυτοευσταθή πετάσματα (χωρίς αγκύρωση). Εύκαμπτα πετάσματα με αγκύρωση της κεφαλής. Πετάσματα με πολλαπλές αγκυρώσεις. Κατασκευή και διαστασιολόγηση αγκυρίων. Έλεγχοι ολικής ευστάθειας πετάσματος - αγκυρίων – εδάφους.. Εξάσκηση στην σχεδίαση εύκαμπτων αντιστηρίξεων (με την βοήθεια λογισμικού)

• Βελτίωση και ενίσχυση εδαφών: Γενική επισκόπηση και περιγραφή των συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων μεθόδων. Βελτίωση αργιλικών εδαφών με προφόρτιση. Υπολογισμός της διατμητικής αντοχής και της συμπιεστότητας του προφορτισμένου εδάφους για διαφορετικές περιπτώσεις φορτίου προφόρτισης. Χρησιμοποίηση στραγγιστηρίων για ταχύτερη εκτόνωση των υδατικών υπερπιέσεων - μεθοδολογία διαστασιολόγησης. Ενίσχυση εδαφών με χρήση χαλικοπασσάλων (αιχμής ή τριβής). Μεθοδολογίες κατασκευής. Φέρουσα ικανότητα και καθιζήσεις μεμονωμένου χαλικοπασσάλου. Ισοδύναμη διατμητική αντοχή και καθίζηση ομάδας χαλικοπασσάλων.

• Ασκήσεις υπαίθρου: Επισκέψεις σε εργοτάξια εντός Αθηνών και εκπαιδευτική εκδρομή σε εργοτάξια εκτός Λεκανοπεδίου Αθηνών.