Ελληνικά

Soil Dynamics

Course Description:

Introduction : problems and significance of soil dynamics. Dynamics of simple elastic structures. Concept and applications of response spectrum. Seismic sliding of rigid block supported on frictional surface. Seismic Overturning of rigid body. Soil behaviour under dynamic and cyclic loading. Liquefaction of saturated granular soils. Measurements of soil parameters in the laboratory and in situ. One-dimensional wave propagation, reflection and refraction, propagating and stationary waves. The viscous-damping analogue. Resonance. Seismic wave propagation through soil deposits (“soil amplification” of seismic motion). Analysis of case studies on the role of soil conditions (Mexico, Kalamata, Pyrgos, Northridge, Kobe, Aegion). Two–dimensional wave propagation, surface waves. Vibrations of surface and embedded foundations. Seismic response of piles. Applications of soil dynamics in recent projects in Greece.(OLD VERSION)

Prerequisite Knowledge

Συνιστάται στους φοιτητές να έχουν τις βασικές γνώσεις Εδαφομηχανικής Ι, Εδαφομηχανικής ΙΙ, Θεμελιώσεων

Course Units

# Title Description Hours
1 Εισαγωγή EIΣΑΓΩΓΗ στην ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 1Χ4=4
2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ του ΑΠΛΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗ. Το Φάσμα Αποκρίσεως : Εμβάθυνση . ΔΥΝΑΜΙΚΗ των ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Συστημάτων Σεισμική Απόκριση ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΟΣ Σώματος. Κριτική του ελαστικού φάσματος. Επίδειξη της Δονητικής Τράπεζας και του Κιβωτίου Τεκτονικής Διάρρηξης. Πείραμα ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ και ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 3Χ4=12
3 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ του Εδαφικού Στοιχείου σε ΑΝΑΚΥΚΛΙΚΗ και ΔΥΝΑΜΙΚΗ Επιπόνηση. 2Χ4=8
4 ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΥΜΑΤΩΝ σε 1 ΔΙΑΣΤΑΣΗ διαμέσου ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ( η Εννοια της “Εδαφικής Ενίσχυσης”) 2x4=4
5 ΑΝΑΛΥΣΗ της Εδαφικής Επίδρασης μέσω ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ : Μεξικό 85, Λευκάδα 2003, Ληξούρι 2014. 1Χ4=4
6 ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ : Υπολογισμός και Συνέπειες. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ επίδειξη 2Χ4=8
7 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ : η Eννοια της Σύνθετης Δυναμικής Δυσκαμψίας. Επιφανειακές καί Εγκιβωτισμένες Θεμελιώσεις. Πάσσαλοι. 1Χ4=4
8 Ο Σεισμός του Κόμπε 1995. 1Χ4=4

Teaching Methods

Teaching methods Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση απλών παραδειγμάτων και προβλημάτων στην τάξη. Συζήτηση περιπτώσεων εφαρμογής (case studies) στην τάξη.
Teaching media Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες Power Point. Υπολογισμοί σε Η/Υ
Laboratories Μία πειραματική επίδειξη
Computer and software use Ναί
Problems - Applications 4 – 6 Ασκήσεις (ατομικά).

Student Assessment

  • Final written exam: 50%
  • Mid-term exam: 30%
  • Problems - Applications: 20%

Textbooks - Bibliography

(α) “Σημειώσεις Εδαφοδυναμικής” Εκδοση ΕΜΠ, 2008.

(β) το βιβλίο: ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ : ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ [Γκαζέτας, Εκδόσεις Συμεών, 1996]

(γ) το βιβλίο : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ [Πιτιλάκης, Εκδόσεις Ζήση, 2010] καθώς και ασκήσεις που αναρτώνται στο mycourses

Lecture Time - Place:

  • Tuesday, 12:45 – 16:30,
    Rooms:
    • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 2