Ελληνικά

Πιστοποιητικό για το στεγαστικό επίδομα

Δικαίωμα για πιστοποιητικό στεγαστικού επιδόματος έχουν οι φοιτητές που έχουν επιτύχει τουλάχιστον στα μισά μαθήματα του προηγούμενου Ακαδημαϊκού Έτους. Εξαίρεση αποτελούν οι πρωτοετείς φοιτητές για τους οποίους χορηγείται το πιστοποιητικό χωρίς όρους. Οι αιτήσεις για χορήγηση του πιστοποιητικού γίνονται την περίοδο 1/1 και 31/3 και χορηγείται μόνο ένα πιστοποιητικό ανά δικαιούχο φοιτητή και Ακαδημαϊκό Έτος για τα πρώτα πέντε έτη φοίτησης.

Για την έκδοση πιστοποιητικού συμπληρώνεται το έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και κατατίθεται στη Γραμματεία της Σχολής.

Υπεύθυνη: κ. Γιουβά, τηλ. 210 772 4229

Attached file

10 years, 9 months ago.