Ελληνικά

Έκδοση δελτίου φοιτητικού εισιτηρίου (Πάσο)

Το δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο) χορηγείται για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπονται ως κανονική διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών της Σχολής προσαυξημένο κατά 2 χρόνια. Ισχύει για ένα ακαδημαϊκό έτος και εξασφαλίζει έκπτωση π.χ. σε λεωφορεία, τρένα, πλοία, μουσεία και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Εκδίδεται από τη Γραμματεία της Σχολής στην αρχή κάθε ακαημαϊκού έτους αφού έχει προηγηθεί η εγγραφή του φοιτητή. Για την έκδοση απαιτείται μόνο μία φωτογραφία.

Δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου δεν δικαιούνται όσοι έχουν εισαχθεί στη Σχολή μετά από κατατακτήριες ΑΕΙ, ΤΕΙ και όσοι έχουν υπερβεί τα επτά έτη φοίτησης.

Υπεύθυνη: κ. Θεοχάρη, τηλ. 210 772 3457

10 years, 7 months ago.